Mevzuat

Gri granit bir devlet binası görseli geri planda. Ön planda solda, en üstte nuvola kız yurdu logosu, onun altında yasal bilgiler yazısı

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre; ülkemizde yemekli veya yemeksiz yurtların açılması ve çalıştırılması, kanunda belirlenen hükümler uyarınca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sevk ve idare edilir. Yükseköğrenim kız yurtlarının açılması ve çalıştırılması da bu kanun hükümlerine bağlıdır.

Ülkemizde yurt hizmetleri;

5661 numaralı (Tarih : 1/4/1950 Sayı : 7472 Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2030) YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI VE AŞEVLERİ HAKKINDAKİ KANUNA EK KANUN

https://ozelbarinmahizmetleri.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/OZELYURT/012014/5661%20sayl%C4%B1%20Y%C3%BCksek%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%96%C4%9Frenci%20Yurtlar%C4%B1%20ve%20A%C5%9Fevleri%20Hakk%C4%B1ndaki%20Kanuna%20Ek%20Kanun.pdf

351 numaralı (Tarih : 22/8/1961 Sayı : 10887 Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 3012) YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.351.pdf

31948 sayılı, Resmi Gazete’de yayınlanan, YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39707&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Hükümlerine bağlı olarak sürdürülür.

Özel Nuvola Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu da bu kanunların hükümlerine bağlı olarak, İstanbul ili, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen ruhsata istinaden açılmış ve kanun hükümlerine uygun biçimde, bu kamu idarelerinin denetimi altında çalışmaktadır.

Yurdumuz, Gençlik ve Spor Bakalığı’nın YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUM LİSTESİ‘nde 953 sıra numarası ile ruhsatlı ve resmi özel yurt olarak ilan ve tescil edilmiştir.

Nuvola Kız Öğrenci Yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Listesi

İstanbul – Beşiktaş Özel Nuvola Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, tüm iş ve işlemlerinde, kanunun belirlediği sınırlara hassasiyetle uyar. Kurumumuzun kalite standartları, kanunda belirlenen koşullar çerçevesinde belirlenmiş ve evrensel seviye hedeflenmiştir.

Kurumumuz, Atatürk ilke ve Inkılapları doğrultusunda ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde, hiçbir ideoloji gözetmeksizin sadece en iyi yurt hizmetlerinin verilmesi görev ve sorumluluğuna sahiptir. Kurumumuzun herhangi bir dernek, vakıf, tarikat veya cemaatle hiçbir doğrudan veya dolaylı bağlantısı söz konusu değildir.

Tesis Yapılanması

Yurt binamız, son deprem ve acil durum yönetmeliğine uygun biçimde inşa edilmiştir. Ayrıca binamız, daha sonradan yurda dönüştürülmüş bir yapı olmayıp doğrudan yurt binası projesi ile inşa edilmiştir. Bu sayede binamızın tüm kullanım ve güvenlik özellikleri, bir yurt binasında var olması gereken evrensel ilkeler kullanılarak tesis edilmiştir.

Kurumumuz, depreme dayanıklı yurt arayışınız için gerekli tüm koşullar sağlar. Ülkemizin gerçeklerinden olan bu doğa olayına karşı, gerekli tüm tedbirleri eksiksiz olarak aldık.

Binamızda, tüm öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini temin edecek tedbirler eksiksiz biçimde alınmıştır. Yeni yönetmeliğe uygun deprem güvenliğinin yanında, acil durum kaçış hatlarının tesisi de gelişmiş standartlarla gerçekleştirilmiştir. Binamızda, Avrupa Standartları yönetmeliğine uygun acil durum kaçış yolları ve kapıları ile betonarme yangın merdiveni bulunmaktadır. Bu sayede, olağandışı durumlarda bina tahliyesinin hızla yapılabilmesi planlanmıştır.

Bina güvenliğimiz, dışarıda profesyonel erkek güvenlik görevlileri, içeride idari personel ve uzman güvenlik personeli ile sağlanır. Bina girişinde tam boy turnike sistemi ile hem giriş-çıkış takibi yapılmakta hem de yetkisiz kişilerin girişi mutlak biçimde engellenmektedir.

İşbu güvenlik tedbrileri, kanundan doğan sorumluluklarımız ve kurumsal ilkelerimiz kapsamında geliştirilmiş, düzenli olarak kontrol ve yükseltmeye tabi tutulmaktadır.

Yaşam ve Beslenme

Kurumumuzda, öğrencilerimizin seçtikleri oda tipinin gereksinimlerine uygun biçimde huzurlu ve güvenli konaklamalaları, kurum mevzuatımız kapsamında garanti altına alınmıştır. Misafirlerimizin gereksinimleri, beyan ettiğimiz koşullarla eksiksiz olarak karşılanmaktadır.

Gıda güvenliği konusunda da kanunda belirlenen koşullara eksiksiz biçimde uyuyoruz. Kurumumuzda, sağlıklı ve güvenli besinler öğrencilerimize sunuluyor.