1
betonarme yangın merdiveni kullanılan yapı ve yanında pembe zemin üzerinde başlık. sağda merdiven solda bina görseli
1

Betonarme yangın merdiveni, yangın durumunda en yüksek dayanım kabiliyetine ve koruma gücüne sahiptir.

Betonarme yangın merdiveni

Yangın merdivenleri ve acil durum kaçış yolları, olağan dışı durumlarda can güvenliğini sağlamak bakımından hayati öneme sahiptir. Betonarme yangın merdiveni de bu noktada önemli özellikleri olan, yüksek güvenlikli bir çözümdür. Milli Eğitim Bakanlığı ve gençlik ve Spor Bakanlığı acil durum kaçış yolları ve diğer tedbirler noktasında, eğitim kurumlarına ve öğrenci yurtlarına ciddi sorumluluklar yükler. Esasında yangın merdiveni gereksinimi, belli kat yüksekliğindeki bütün yapılar için zorunlu seviyededir. Ancak ülkemizdeki tüm yapılarda bu denetimin yapıldığını söylemek mümkün olmayabilir.

Söz konusu olan bir kız öğrenci yurdu olduğunda ise, durum çok daha ciddi şekilde ele alınmalıdır. Zira öğrenci yurtları, genç insanların sorumluluklarını ve özellikle can güvenliği sorumluluklarını üzerine alan resmi kurumlardır.

Bu şartlar altında bu kurumların, can güvenliği standartlarını eksiksiz ve hatta gereğinin çok üzerinde karşılıyor olması gerekir.

Biz NUVOLA kız öğrenci yurdu olarak, bu yönde bir irade kullanıyor ve zorunlu yapı bileşenlerinden olmasa da betonarme yangın merdiveni kullanarak, yangın halinde kaçışı kolaylaştıracak ekstra bir tedbir temin ediyoruz.

Yangın merdiveni nasıl olmalıdır?

Ülkemizdeki çerçeve standart yönetmeliklerine göre; farklı yapı tiplerinin farklı gereksinimleri bulunur. Yangın merdivenlerinde ise bu standartlar, eğitim kurumları ve yurtlarda aynı şekildedir.

Geçmişte, metalden inşa edilen dairesel yangın merdivenleri yaygın biçimde kullanılmaktaydı. Metal kullanılmasının sebebi doğal olarak ateşe mukavemet durumudur. Ancak dairesel merdivenlerin kaçış durumundaki panik halinde fiziksel birer engel olduğu düşüncesiyle, modern protokollerde z tipi yangın merdivenleri zorunlu tutulmuştur.

Dairesel olmayan, normal merdiven standartlarında ve fiziksel ölçülerinde yer alan bu kaçış hatları, bugün kanuni zorunluluk noktasındadır.

Betonarme yangın merdiveni farkı nedir?

Betonarme yangın merdiveni, ısıya çok daha yüksek dayanıma sahip olmakla birlikte binaya sonradan entegre edilmediğinden, çok daha dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Bu merdivenler inşa edilirken, ısıdan korunmaları için bir kafes gibi yapılırlar. Olası ateşin merdiven hattına en son ulaşması esas fikir olduğundan, betonarme yangın merdivenlerinde çok daha güvenli biçimde hareket etmek mümkündür.

Isı mukavemeti ve yapı direnci özelliklerinin yanında, betonarme yangın merdivenleri daha geniş olduklarından panik halinde fiziksel zarar görme ihtimali de daha azdır.

NUVOLA Yurt Projesi ile İnşa Edilmiştir

Betonarme yangın merdivenleri, doğrudan kanuni bir zorunluluk olmadığı ve maliyetleri bakımından ciddi külfetler ye yol açması bakımından yaygın olarak tercih edilmez. Ancak biz NUVOLA kız öğrenci yurdu olarak, inşaata başlamadan önce buna karar vermiştik.

Binamız başka bir maksatla inşa edilip daha sonra yurt binasına dönüştürülmüş bir bina değildir. Dolayısıyla yapısal gereksinimlerinin tamamı, yurt koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak temin edilmiştir.

Evrensel standartlarda bir yurt binası, hangi konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını gerektiriyorsa bizim binamızda da bunlar temin edilmiştir.

Bizimle şimdi bağlantıa geçip, güvenli bir yurt deneyimiyle şimdi tanışabilirsiniz. Nuvola İletişim Sayfasında yer alan herhangi bir kanaldan bize ulaşmanız mümkündür.

Dolayısıyla betonarme yangın merdivenimiz, binamızın temel bileşenlerinden bir tanesidir.